Kebudayaan-kebudayaan di Indonesia memang perlu dicintai dan dilestarikan oleh rakyatnya sendiri. Pemertahanan kebudayaa memang lumayan sulit dengan adanya perkembangan zaman. […]